Seminarium prof. Joanny Kurczewskiej

Serdecznie zapraszamy na seminarium Zakładu Socjologii  Teoretycznej  i Zespołu Badań nad Zmianą Społeczną i  Tradycją z cyklu  “Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe:  cztery spojrzenia na zmianę społeczną  i ład społeczny”, które odbędzie się  on-line w  poniedziałek, 29 marca 2021 r., o godz. 15.00

Aby otrzymać link do ZOOMa, należy napisać mail na adres: publicrelations@ifispan.edu.pl

Dr hab. Zbigniew Sawiński, prof. IFiS PAN wygłosi referat

Instytucjonalny porządek czy zbieg okoliczności: co decyduje o rozwoju badań?

Komentatorzy: dr hab. Marta Zahorska (IS UW), dr hab. Artur Pokropek (IFiS PAN), dr hab. Mikołaj Herbst (EUREG UW)

Zapraszamy do dyskusji!

Abstrakt:

Dylemat zawarty w tytule chciałbym zilustrować odwołując się do faktów z bogatej historii badań nad edukacją. Za punkty zwrotne w rozwoju tej dziedziny przyjąłem dokonania następujących badaczy:

  • Adolphe Quételet (stworzenie fundamentów międzynarodowych badań porównawczych);
  • Jean Piaget (wskazanie granic porównywalności systemów szkolnych);
  • Everett Franklin Lindquist (wynalezienie optycznego skanera i umasowienie testów);
  • Jerzy Spława-Neyman (uprawomocnienie badań reprezentacyjnych);
  • Marian Falski (propozycja badania nierówności edukacyjnych na progach między szkołami kolejnych szczebli);
  • Jan Konopnicki (współorganizacja pierwszego międzynarodowego badania umiejętności uczniów w 1961 roku);
  • Hyman G. Rickover (doprowadzenie do zwrotu badań w kierunku pomiaru efektów edukacji).

Choć dla badań edukacyjnych każde z tych dokonań miało charakter przełomowy, zasadniczo powstały one poza dominującym nurtem działalności naukowej ich autorów. Jean Piaget jest znany ze swoich odkryć w dziedzinie psychologii poznawczej; Marian Falski z autorstwa „Elementarza”, zaś Jan Konopnicki w czasie, gdy brał udział w organizacji przedsięwzięcia stanowiącego pierwowzór obecnego badania PISA, pełnił funkcję rektora AWF we Wrocławiu. Najmniej związana z badaniami nad edukacją wydaje się postać admirała Hymana G. Rickovera, uznawanego za ojca amerykańskiej podwodnej floty atomowej. To właśnie dzięki jego staraniom dokonano przewartościowania celów badawczych w kierunku pomiaru efektów edukacji. W ostatniej części prezentacji wspomnę o UNESCO i OECD, dwóch organizacjach, które w coraz to większym stopniu przejmują, czy jak to niektórzy wolą nazywać – zawłaszczają światowe badania nad edukacją. Przedstawię argumenty, że dla oceny związanych z tym korzyści i zagrożeń przydatna okazuje się perspektywa historyczna.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey