Seminarium prof. Joanny Kurczewskiej

Serdecznie zapraszamy na seminarium Zakładu Socjologii Teoretycznej i Zespołu Badań nad Zmianą Społeczną i Tradycją z cyklu “Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną i ład społeczny”, które odbędzie się on-line w poniedziałek, 22 lutego 2021 r., o godz. 15.00.

Prof. dr hab. Piotr Kwiatkowski (SWPS) wygłosi referat

KATEGORIA POKOLENIA I TRANSMISJA SPOŁECZNA

Komentatorzy: dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska, dr hab. Małgorzata Głowacka-Grajper, dr Jarosław Kuisz

Aby otrzymać link do ZOOMa, należy napisać mail na adres: publicrelations@ifispan.edu.pl

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey