Seminarium prof. Joanny Kurczewskiej – odwołane

Niestety musimy odwołać poniedziałkowe seminarium, z przyczyn zdrowotnych. Poinformujemy o nowym terminie.

Seminarium Zakładu Socjologii Teoretycznej i Zespołu Badań nad Zmianą Społeczną i Tradycją z cyklu “Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną i ład społeczny”, nie odbędzie się on-line w poniedziałek, 25 stycznia 2021 r., o godz. 15.00.

Prof. dr hab. Wojciech Burszta (SWPS) wygłosi referat

Naród w szkole

Aby otrzymać link do ZOOMa, należy napisać mail na adres: publicrelations@ifispan.edu.pl

Abstrakt wystąpienia

Tematem dyskusji będzie wizja narodu polskiego, jaka konsekwentnie budowana jest w krajowej edukacji historycznej od roku 1989. Szczegółowa analiza podręczników szkolnych do nauki historii na wszystkich szczeblach nauczania pokazuje, że mimo zasadniczych zmian, jakich doświadczyliśmy w okresie transformacji, tożsamościowe pole wiedzy o przeszłości, którego elementem jest wizja wspólnoty narodowej charakteryzuje się konserwatyzmem, nachyleniem nacjonalistycznym i całkowitym ignorowaniem akademickiej narracji historycznej, rewidującej to wszystko niemal, co jest „twardym rdzeniem” nauczania historii w szkole. Strategie i techniki wykorzystywane w nauczaniu mają przede wszystkim na celu budowanie postaw patriotycznych, wchodzących jednak w niebezpieczne alianse w nacjonalizmem.

Komentatorzy: prof. dr hab. Marcin Kula (UW), prof. dr hab. Andrzej Szpociński (ISP PAN), dr Michał Rauszer (UW)

Zapraszamy do dyskusji!

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey