Seminarium prof. Joanny Kurczewskiej

Serdecznie zapraszamy na seminarium Zakładu Socjologii Teoretycznej i Zespołu Badań nad Zmianą Społeczną i Tradycją z cyklu “Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną i ład społeczny”, które odbędzie się on-line w poniedziałek, 27 LUTEGO 2023 r., o godz. 15.00

DOŚWIADCZENIE UKRAIŃSKICH UCHODŹCÓW – RÓŻNE PERSPEKTYWY SPOŁECZNE I BADAWCZE

Prelegentki:

  • Dr Oksana Tashkinova (, profesorka Przyazowskiej Politechniki Państwowej w Mariupolu; WSNSiR UW; stypendystka PIASt PAN): Ukrainki w czasie wojny: droga do Polski i doświadczenia życia na uchodźstwie
  • Dr Anna Wylegała (IFiS PAN): Etyka i metodologia dokumentowania doświadczeń ukraińskich uchodźców w Polsce – projekt “24.02.2022, 5 rano: Świadectwa wojny”
  • Dr hab., prof. IFiS PAN Katarzyna Andrejuk: Uaktywnienie diaspory. Działania pomocowe Ukraińców w Polsce po rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Komentator: dr Michał Kotnarowski (IFiS PAN)

Po link do wydarzenia należy napisać na mail: publicrelations@ifispan.edu.pl

Zapraszamy do dyskusji!

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey