Seminarium prof. Joanny Kurczewskiej

Serdecznie zapraszamy na seminarium Zakładu Socjologii  Teoretycznej  i Zespołu Badań nad Zmianą Społeczną i  Tradycją z cyklu  “Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe:  cztery spojrzenia na zmianę społeczną  i ład społeczny”, które odbędzie się on-line w poniedziałek, 20 LUTEGO 2023 r., o godz. 15.00.

Prof. dr hab. Urszula Jarecka (Zakład Teorii Kultury, IFIS PAN) wygłosi referat pt.

KULTURA WIZUALNA WOBEC SPOŁECZNYCH WYZWAŃ PANDEMII. WYBRANE PRZYKŁADY Z MEDIÓW INSTYTUCJONALNYCH I SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Komentatorzy: dr Anna Turner (IFiS PAN), dr Marta Karkowska (IFiS PAN), dr hab. Tomasz Gackowski, prof. UW, dr Waldemar Sobera (UŚ w Katowicach)

Po link do wydarzenia należy napisać na mail: publicrelations@ifispan.edu.pl

Zapraszamy do dyskusji!

Abstrakt:

Pandemia analizowana jest przez specjalistów wielu dziedzin. Nauki społeczne też dodają swoje obserwacje na podstawie twardych danych. W tym wystąpieniu interesować mnie będą dane wizualne. Materiał badawczy pochodzi z 3 wybranych „fal” społecznego oporu wobec zarządzeń prawnych. Chodzi o lockdown, obowiązek noszenia maseczek na otwartej przestrzeni oraz wprowadzenie „paszportów covidowch” (z czym wiązała się propaganda szczepień). Społeczne wyzwania to nie tylko wspomniany opór, ale też źródłowe wobec niego strategie rządowe i medialne informujące o niewidzialnym zagrożeniu (wirus), propagujące naruszanie indywidualnej wolności i prywatności w świetle prawa uchwalanego w pośpiechu w związku z pandemią; zachęcające do poświęcenie dla dobra ogółu; pomijające wykluczenie społeczne jednostek i grup.

Z tak obszernego tematu uda się zapewne wydobyć jedynie kilka problemów. Przede wszystkim chcę skupić się na kształtowaniu obrazu pandemii w mediach instytucjonalnych i społecznościowych. Instytucjonalne media odpowiadały za „produkcję” symboli, wizualnych ostrzeżeń; za zaangażowanie ekspertów i polityków w tworzenie w miarę spójnego imaginarium pandemicznego. W mediach społecznościowych natomiast normą są różnorodne tendencje, niespójność i wielość „baniek” informacyjnych. Nie zawsze jest istotne, jak bardzo prawdziwy jest obraz. Niekiedy nawet realizm nie jest mile widziany. Gdzie i kiedy pojawiały się zbieżności, a gdzie rozbieżności w wizualizowaniu pandemii w tych mediach? Czy ich rola była komplementarna, czy też radykalnie odmienna?

I dwie uwagi: 1) Ważnym graczem w kształtowaniu obrazu świata w mediach społecznościowych jest sztuczna inteligencja (AI), także w czasie pandemii. 2) W kulturze wizualnej panuje nieustanny ruch i przepływ treści; dlatego też trudno byłoby wyróżnić jedynie polskie, bądź jedynie obce treści zarówno w mediach instytucjonalnych jak i społecznościowych.

Uwaga, kolejne seminarium będzie miało miejsce 27 lutego!

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey