Seminarium prof. Joanny Kurczewskiej

Serdecznie zapraszamy na seminarium Zakładu Socjologii  Teoretycznej  i Zespołu Badań nad Zmianą Społeczną i  Tradycją z cyklu  “Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe:  cztery spojrzenia na zmianę społeczną  i ład społeczny”, które odbędzie się  on-line w  poniedziałek, 19 grudnia r., o godz. 15.00. Dr hab. Franciszek Czech (Instytut Studiów Międzykulturowych UJ) wygłosi referat pt.

POLSKA KULTURA POLITYCZNA W DOBIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Komentatorzy: dr hab. Sławomir Sowiński, prof. UKSW, dr hab. Jarosław Flis, prof. UJ,  dr hab. Wojciech Misztal, prof. UW.

Po link do wydarzenia należy napisać na mail: publicrelations@ifispan.edu.pl

Zapraszamy do dyskusji!

Abstrakt:

Celem wystąpienia jest refleksja – a nie prezentacja wiążących ustaleń – nad przemianami polskiej kultury politycznej w okresie rosnącego znaczenia mediów społecznościowych. Przede wszystkim podejmę się charakterystyki kluczowych mechanizmów oddziaływania mediów społecznościowych na postawy wobec systemu politycznego i jego najważniejszych elementów. Będzie to punkt wyjścia do omówienia zagadnienia stosunku Polaków do demokracji i rozważań na temat tego, jak głębokie i długofalowe są przemiany kultury politycznej wywołane popularyzacją mediów społecznościowych.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey