Seminarium prof. J. Kurczewskiej; 28 maja 2018 r., o godz. 15.00

Serdecznie zapraszamy na seminarium Zakładu Socjologii Teoretycznej i Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury z cyklu Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną i ład społeczny, które odbędzie się w poniedziałek 28 maja 2018 r., o godz. 15.00, w Pałacu Staszica, Nowy Świat 72, w sali 154.

Prof. dr hab. Maria Halamska (IRWiR PAN) wygłosi referat pt.

Od wsi chłopskiej do robotniczej:

procesy zmian struktury społecznej w stuleciu 1918-2018

Szczegóły: Seminar_prof.JKurczewska_zaproszenie

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey