Seminarium: Metafizyczne i fizyczne źródła postulatu symetryzacji w mechanice kwantowej: 18.05.2018

Zapraszamy do udziału w kolejnym posiedzeniu seminarium “Filozoficznych problemów wiedzy” w dniu 18 maja br. w sali 154, Pałac Staszica, IFiS PAN, godz. 11:30, w czasie którego referat na temat Metafizyczne i fizyczne źródła postulatu symetryzacji w mechanice kwantowej wygłosi Prof. Tomasz Bigaj (UW).

Tezy referatuMechanika kwantowa układów wielu cząstek opiera się na zasadzie, że stan cząstek tego samego typu może być opisany tylko funkcją falową symetryczną lub antysymetryczną. Uważa się, że postulat symetryzacji ma doniosłe konsekwencje ontologiczne dotyczące statusu obiektów kwantowych, ich tożsamości czy nieodróżnialności. W niniejszym referacie chciałbym zająć się kwestią uzasadnienia dla postulatu symetryzacji, zwracając szczególną uwagę na założenia o charakterze metafizycznym dotyczące modalności de re i transświatowej identyczności.

Kolejne posiedzenie seminaryjne odbędzie się w dniu  15 czerwca 2018 r., a referat nt. Jak rozumieć dobrobyt? Od dobrobytu opartego na preferencjach podmiotów do hybrydowych koncepcji dobrobytu wygłosi Dr Tomasz Kwarciński (Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków).

Organizatorzy: Zbigniew Król, Józef Lubacz, Krzysztof Wójtowicz

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey