Seminarium: Kontrola i zarządzanie pieniędzmi w młodych gospodarstwach domowych: 16.05.2018

16 maja, o godzinie 14:00, w sali 154 Pałacu Staszica wykład wygłosi dr. Marta Olcoń-Kubicka. Tytuł wystąpienia “Kontrola i zarządzanie pieniędzmi w młodych gospodarstwach domowych”
 
ABSTRAKT WYSTĄPIENIA
 
W jaki sposób pary wspólnie prowadzące gospodarstwo domowe organizują swoje finanse? Jak decydują o podziale pieniędzy na moje, twoje i nasze? Do jakiego stopnia rodzaj i liczba kont bankowych związane są z dążeniem do kontroli i właściwego zarządzania domowymi pieniędzmi? W oparciu o etnograficzne badania codziennych praktyk posługiwania się pieniędzmi w 28 domach młodych mieszkańców Warszawy wystąpienie pokazuje, w jaki sposób kulturowe i moralne normy i przekonania kształtują zasady organizacji domowych układów finansowych między kobietami a mężczyznami.
 
BIO
 
Dr Marta Olcoń-Kubicka jest socjologiem, pracuje jako adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz jako główna badaczka w Max Planck Partner Group for the Sociology of Economic Life. Jej obecne zainteresowania naukowe obejmują nową socjologię ekonomiczną oraz kulturowo zorientowaną socjologię pieniędzy. Specjalizuje się w etnograficznych badaniach praktyk gospodarczych i pieniężnych. Kierowała grantem NCN Opus „Praktyki posługiwania się pieniędzmi w bliskich relacjach w młodych gospodarstwach domowych” (2014-2017). Przebywała jako Visiting Researcher w Lancaster University oraz Max Planck Institute for the Study of Societies w Kolonii. Obecnie pracuje nad monografią poświęconą domowym układom finansowym.
Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey