Seminarium: „Jak Polacy używają sądów”-27 maja 2019 r.

Serdecznie zapraszam na  seminarium Zakładu Socjologii Teoretycznej  i Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury z cyklu Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną  i ład społeczny, które odbędzie się  w  poniedziałek 27 maja 2019r., o godz. 15.00, w Pałacu  Staszica, Nowy Świat 72, w sali 154.

Prof. dr hab. Małgorzata Fuszara (ISNS UW)

i

Prof. dr hab. Jacek Kurczewski (ISNS UW)

wygłoszą referat pt.

„Jak Polacy używają sądów

Punktem wyjścia jest uzasadnienie tzw. dobrej zmiany wymiaru sprawiedliwości powołujące się na jego złą ocenę przez społeczeństwo. Jacek Kurczewski zajmuje się analizą masowych badań opinii publicznej przed tymi zmianami wskazując na realny stan świadomości publicznej i na względnie dobre  doświadczenie i ograniczoną jego rolę w ocenie wymiaru sprawiedliwości.

Małgorzata Fuszara zajmuje się codziennym użyciem sądy przez obywatelki i obywateli. W jakich sytuacjach i dlaczego bywa on używany? Przykładem pozwalającym na odpowiedź na to pytanie będą sprawy wnoszone w obronie dobrego imienia i honoru.

Publikacje z omawianych badań:

Małgorzata Fuszara, Jacek Kurczewski: Spory i ich rozwiazywanie. Elementy popularnej kultury prawnej. Nomos 2017

Jacek Kurczewski, Małgorzata Fuszara: How People Use the Courts.  Peter Lang 2017

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey