Seminarium “Filozoficznych problemów wiedzy”

Zapraszamy do udziału w kolejnym posiedzeniu seminarium “Filozoficznych problemów wiedzy” 24 stycznia 2020 r. w sali 154, Pałac Staszica, IFiS PAN, godz. 11:30, w czasie którego referat nt. Znaczenie obrazu w pismach Jana Damasceńskiego wygłosi Dr Maria Magdalena Dylewska (Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim, TN KUL).

Streszczenie tego referatu znajduje się tutaj.

Kolejne posiedzenie seminaryjne odbędzie się 28 lutego 2020 r., referat wygłosi Prof. Jerzy Król, a o jego temacie zostaniecie Państwo poinformowani w oddzielnym komunikacie.

Z poważaniem

Zbigniew Król (IFiS PAN), Józef Lubacz (PW), Krzysztof Wójtowicz (UW)

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey