Seminarium Filozofia Kognitywistyki: Rubber Hand Illusion

Zapraszamy na kolejne posiedzenie ogólnopolskiego Seminarium Filozofia Kognitywistyki IFiS PAN, które odbędzie się dnia 15 czerwca 2018 (piątek) w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa) w sali 158 o godz. 12.00.

Przedmiotem dyskusji będzie draft artykułu Piotra Litwina (Wydział Psychologii UW, IFiS PAN) “Rubber Hand Illusion does not arise from comparisons with internal body model”. Tekst dostępny jest tutaj (PDF).

Print Friendly, PDF & Email

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey