Seminarium Filozofia Kognitywistyki: Predictive processing and the evidence of the senses

W dniu 19 kwietnia 2016 r. odbyło się kolejne ogólnopolskie seminarium Filozofia Kognitywistyki, podczas którego dyskutowano tekst “Predictive processing and the evidence of the senses” dr. Pawła Gładziejewskiego z Zakładu Logiki i Kognitywistyki IFiS PAN.

Celem dyskutowanego artykułu było podjęcie dylematu Sellarsa z punktu widzenia kognitywistycznej teorii przetwarzania predykcyjnego. Dr Gładziejewski argumentował, że choć sygnał sensoryczny (jako byt postulowany w teorii przetwarzania predykcyjnego) jest niereprezentacyjny, może odgrywać funkcję epistemiczną. W ramach tego ujęcia mówi się w szczególności o wewnętrznych modelach, które podlegają testowaniu i rewizji. Są to probabilistyczne procesy, które interpretować można w kategoriach wnioskowania abdukcyjnego. Autor bronił tezy, że choć podejście oparte na kodowaniu predykcyjnym różni się od klasycznego fundacjonizmu, w epistemologii przyjmowanego przez empirystów, zachowuje kluczowe dla tych ostatnich pojęcie “świadectwa zmysłów”.

Dyskusja koncentrowała się na epistemologicznych, metodologicznych, psychologicznych i obliczeniowych problemach poruszanych w tekście przez autora.

Seminarium zgromadziło pracowników i doktorantów IFiS PAN (dr Paweł Gładziejewski – prelegent, prof. Marcin Miłkowski, dr Mateusz Hohol, mgr Jakub Matyja) i innych ośrodków naukowych: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Białymstoku.

Comiesięczne Seminarium Filozofia Kognitywistyki organizowane jest w ramach projektu NCN „Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności: unifikacja i integracja badań interdyscyplinarnych” DEC-2014/14/E/HS1/00803 przez prof. Marcina Miłkowskiego oraz dr. Mateusza Hohola

 

Print Friendly, PDF & Email

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey