Seminarium Filozofia Kognitywistyki: Poczucie sprawstwa w etiologii zaburzeń psychicznych

Dnia 1 marca odbyło się kolejne posiedzenie Seminarium Filozofia Kognitywistyki, podczas którego dyskutowano referat dr Miry Marcinów „Poczucie sprawstwa w etiologii zaburzeń psychicznych”.

Tłem dyskusji było tzw. zaburzenie pozorowane, określane w DSM-5 jako „zamierzone wytwarzanie lub naśladowanie objawów czy niewydolności fizycznych lub psychicznych (zaburzenie pozorowane)” (F68.1). Tytułowy temat “poczucia sprawstwa” rozważano w szczególności w odniesieniu do wytwarzania objawów chorób psychicznych. Dyskutowano m.in. możliwość intencjonalnego wprowadzania zachowań, które zidentyfikować można jako objawy psychopatologiczne, dystynkcję między poczuciem sprawstwa i poczuciem kontroli, analogie między zaburzeniem pozorowanym i samooszukiwaniem, a także adekwatność i autonomię zaburzenia F68.1 względem innych kategorii obecnych w DSM-5 czy ICD-10. Zarysowano zarówno aktualny stan, jak i perspektywy dalszych badań teoretycznych i empirycznych oraz ich metodologię.

Seminarium zgromadziło pracowników Zakładu Logiki i Kognitywistyki IFiS PAN (prof. Marcin Miłkowski, dr Paweł Gładziejewski, dr Mateusz Hohol) i innych ośrodków akademickich, takich jak Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Białymstoku, a także studentów i doktorantów.

Seminarium Filozofia Kognitywistyki organizowane jest w ramach grantu NCN „Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności: unifikacja i integracja badań interdyscyplinarnych” DEC-2014/14/E/HS1/00803.

Print Friendly, PDF & Email

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey