Seminarium Filozofia Kognitywistyki: Jak trafiamy tam gdzie chcemy?

W dniu 22 marca gościem seminarium Filozofia Kognitywistyki był dr Rafał Czajkowski z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, który wygłosił referat
„Jak trafiamy tam, gdzie chcemy? Neurofizjologiczne korelaty pamięci
przestrzennej”.

Wystąpienie oraz dyskusja skupiły się na zagadnieniu map przestrzennych konstruowanych w hipokampie oraz korze śródwęchowej mózgu gryzoni oraz w homologicznych strukturach mózgu człowieka. Wbrew tradycji behawiorystycznej w psychologii, istnienie takich map w roku 1948 zapostulował E. Tolman, a ich mózgową lokalizację w latach siedemdziesiątych wskazał J. O’Keefe. Dalsze badania wykazały, że neuronalna kartografia konstruowana jest przez kilka typów neuronów, o specyficznych warunkach aktywacji: koórek miejsca, kierunku głowy, granicy oraz siatki. M.-B. oraz E. Moserowie wykazali, że aktywność komórek siatki generuje wzorce aktywacji pozostałych typów komórek. W 2014 roku wspólnie z J. O’Keefem otrzymali oni Nagrodę Nobla z
Fizjologii i Medycyny, co przyczyniło się zainteresowania systemami orientacji przestrzennej, nie tylko wśród neurobiologów, ale również kognitywistów, psychologów i filozofów.

Dr Czajkowski zreferował najnowsze badania nad formacją hipokampa, wskazujące na
istnienie komórek prędkości, kodowanie upływu czasu związane z neurogenezą oraz jego własne wyniki na temat połączeń hipokampa i kory retrosplenialnej (RSC). W kontekście konektomiki hipokampa z innymi strukturami mózgowymi dyskutowano wpływ czynników sytuacyjnych i afektywnych w konstrukcji ludzkich map przestrzennych oraz metodologię
badań nad system orientacji przestrzennej, która uwzględnia zarówno wykorzystanie różnych technik badawczych (od rejestracji aktywności pojedynczych neuronów przez badania lezji i neuroobrazowanie, po optogenetykę), jak i komparatystykę orientacji przestrzennej człowieka i modeli zwierzęcych.

Seminarium zgromadziło pracowników Zakładu Logiki i Kognitywistyki IFiS PAN (prof. Marcin Miłkowski, dr Paweł Gładziejewski, dr Mateusz Hohol) i innych ośrodków naukowych, takich jak Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Białymstoku, a także studentów i doktorantów.

Seminarium Filozofia Kognitywistyki organizowane jest w ramach projektu NCN „Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności: unifikacja i integracja badań interdyscyplinarnych” DEC-2014/14/E/HS1/00803 przez prof. Marcina Miłkowskiego oraz dr. Mateusza Hohola

Print Friendly, PDF & Email

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey