Seminarium Filozofia Kognitywistyki: Jak trafiamy tam gdzie chcemy? Neurofizjologiczne korelaty pamięci przestrzennej

Serdecznie zapraszamy na kolejne posiedzenie seminarium Filozofia Kognitywistyki IFiS PAN, które odbędzie się w dnia 22.02.2016 o godz. 13.00 w Pałacu Staszica w sali 164. Gościem seminarium będzie dr Rafał Czajkowski z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, który wygłosi referat Jak trafiamy tam gdzie chcemy? Neurofizjologiczne korelaty pamięci przestrzennej

Teksty wprowadzające do referatu i dyskusji znaleźć można tutaj (jeden plik PDF)

Seminarium Filozofia Kognitywistyki organizowane jest w ramach projektu NCN „Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności: unifikacja i integracja badań interdyscyplinarnych” DEC-2014/14/E/HS1/00803 przez prof. Marcina Miłkowskiego oraz dr. Mateusza Hohola

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey