Seminarium Etyka i “teologia praktyczna” życia gospodarczego w tekstach Tomasza z Akwinu

Zapraszamy na seminaria organizowane wspólnie przez IFiS i Naukowe Towarzystwo Tomistyczne.

Seminarium problemowe prowadzi dr hab. Marcin W. Bukała, prof. IFiS PAN. Zapraszamy na kolejne spotkanie 26 kwietnia, we wtorek, godz. 18:30, s. 101, bud. 23, kampus przy Wóycickiego 1/3. Tematem pierwszego spotkania będą podstawowe rozróżnienia: etyka i theologia practica życia gospodarczego, pojęcia ekonomiczne w kulturze średniowiecza. Podstawowe kategorie pojęciowe: „wartość rzeczy”, „kupno-sprzedaż”, „miara”, „słuszna cena”, „lichwa”, „ryzyko”, „dobro wspólne”.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey