Seminarium prof. Joanny Kurczewskiej: 23.04.2018 r. – prof. H. Domański „Funkcjonalne i dysfunkcjonalne aspekty stratyfikacji społecznej od lat 1990”

Serdecznie zapraszamy na  seminarium Zakładu Socjologii Teoretycznej  i Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury z cyklu Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną  i ład społeczny, które odbędzie się  w  poniedziałek 23 kwietnia 2018 r., o godz. 15.00, w Pałacu  Staszica, Nowy Świat 72, w sali 154.

Prof. dr hab. Henryk Domański (IFiS PAN) wygłosi referat pt.

„Funkcjonalne i dysfunkcjonalne aspekty stratyfikacji społecznej od lat 1990”

Abstrakt: Podziały społeczne związane z nierównościami koncentrują się wokół mechanizmów rynkowych, związanych z pozycjami zawodowymi i szeroko rozumianą własnością. Nic nie wskazuje na zanikanie tradycyjnych podziałów klasowych, niemniej nakładają się na nie nowe mechanizmy, związane z globalizacją, stylem życia i przekształcaniem się demokracji. Przedmiotem mego wystąpienia są zmiany w Polsce. Odwołując się do wyników badań będę próbował ustalić czy kształtują się w Polsce nowe ogniwa stratyfikacji społecznej. Które z nich stabilizują stosunki społeczne, a które je dezintegrują. W miarę możliwości będę się odwoływał do badań, ale część stwierdzeń, które przedstawię będzie hipotezami.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey