#ScienceForUkraine

Powstał międzynarodowy program pomocy dla Ukrainy poświęcony nauce. Jego celem jest gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o możliwościach wsparcia na poziomie uniwersyteckim, krajowym i międzynarodowym dla absolwentów i pracowników naukowych bezpośrednio związanych z instytucją akademicką na Ukrainie.

Biorą w nim udział woluntariusze – studenci i naukowcy – z ośrodków akademickich w Europie i na całym świecie.

Na stronie Science for Ukraine znajduje się szeroki wybór płatnych stanowisk akademickich dla naukowców (doktorantów lub starszych), możliwości transferu akademickiego dla absolwentów i studentów studiów licencjackich, a także tymczasowe zakwaterowanie.

Zbierane są oferty stworzone wyłącznie dla naukowców dotkniętych konfliktem na Ukrainie lub takie, w których zachęca się ich do aplikowania.

Jeśli ktoś chce dołączyć do zespołu #ScienceForUkraine, niech skontaktuje się z koordynatorem w naszym kraju – scienceforukraine.poland@gmail.com – lub z następującymi osobami:

Ania Kłos klos.ania@gmail.com

Mateusz Kwaśnicki mateusz.kwasnicki@pwr.edu.pl

Z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w programie pracują prof. Andrzej Gniazdowski i prof. Anna E. Kubiak.

Zachęcamy do rozpowszechniania informacji o tym programie.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey