Rozstrzygnięcie konkursu: “post doc” w projekcie Dystynkcje muzyczne… NCN

Rozmowa kwalifikacyjna w związku z zatrudnieniem pracownika na stanowisko typu post-doc w projekcie „Dystynkcje muzyczne. Gust muzyczny i stratyfikacja społeczna a procesy kształtowania się stylów życia Polaków” (Grant NCN Opus, kier. prof. dr hab. Henryk Domański) odbyła się 19 grudnia 2017 r.

Do udziału w konkursie zgłosiły się dwie kandydatki: Elena Samonova i dr Katarzyna Wyrzykowska, absolwentka SNS IFiS PAN. Komisja, po zapoznaniu się z nadesłanymi dokumentami, uznała, że Elena Samonova nie spełnia kryteriów formalnych warunki ogłoszenia o konkursie, gdyż nie posiada stopnia doktora. W związku z tym do drugiego etapu konkursu dopuszczona została tylko  dr Katarzyna Wyrzykowska.

Komisja zwróciła uwagę na pełną zbieżność dorobku naukowego dr Katarzyny Wyrzykowskiej z tematyką grantu, jej doświadczenie w badaniach zagadnienia gustów muzycznych z wykorzystaniem zarówno technik ilościowych i jakościowych, a także jej znajomość nowoczesnego oprogramowania, służącego analizie wyników tych badań.

Kandydatka proszona była o ocenę dotychczasowego dorobku badawczego w zakresie związku między gustami muzycznymi a stratyfikacją społeczną, o nakładanie się podziałów stratyfikacyjnych z innymi podziałami społecznymi, a także o doprecyzowanie swoich doświadczeń w zakresie przygotowania badań i analizy danych. Wszystkie odpowiedzi Kandydatki były w pełni satysfakcjonujące.Biorąc pod uwagę znaczący dorobek Kandydatki i jej umiejętności, które dobrze korespondują ze sformułowanymi w ogłoszeniu o konkursie oczekiwaniami, Komisja zarekomendowała dr Katarzynę Wyrzykowską do zatrudnienia w IFiS PAN ze środków grantu Opus.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey