Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu, Prezes PAN z dniem 1 kwietnia 2021 r. powierzył prof. dr. hab. Andrzejowi Rychardowi funkcję dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN na okres 4-letniej kadencji, tj. do dnia  31 marca 2025 r.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey