Relacje ważne dla edukacji w czasie pandemii

Edukacja dostępna dla wszystkich i włączająca ludzi w różnym wieku jest podstawą rozwoju społecznego i gospodarczego oraz funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa. System edukacji odzwierciedla z jednej strony kondycję państwa, z drugiej przemiany zachodzące w samym społeczeństwie. W kształtowaniu szeroko rozumianego systemu potrzebna jest długofalowa perspektywa, w której edukacja opiera się na uzgodnionych wartościach i uwzględnia zbadane fakty. Potrzebne są zarówno podstawy teoretyczne jak i nowe formy działania, co do których będzie miał szansę zaistnieć choćby minimalny konsens społeczny, niezbędny dla zapewnienia dobrej edukacji.

Nowy cykl seminaryjny jest przestrzenią debaty teoretyków i praktyków, identyfikujących i nazywających wyzwania stojące przed edukacją i szukających nowych rozwiązań. Na seminariach omawiane są empiryczne i teoretyczne prace traktujące o współczesnych problemach edukacyjnych. Zależy nam na pogłębionej refleksji, prowadzonej z perspektywy różnych dyscyplin naukowych i różnych doświadczeń działań praktycznych. Chcielibyśmy, by na seminarium znalazło się miejsce zarówno dla szczegółowych zagadnień, np. osiągania konkretnych celów edukacyjnych, jak i szerokiego powiązania edukacji z formami działania państwa i przemianami społecznymi.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w czwartek, 15 kwietnia 2021r. w godz. 14:00-16:00.

Jego temat to: Relacje ważne dla edukacji w czasie pandemii.

Punktem wyjścia w dyskusji będzie książka: Grzegorz Ptaszek, Grzegorz D. Stunża, Jacek Pyżalski, Maciej Dębski, Magdalena Bigaj – Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami?, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, szczególnie rozdział pt. Ważne relacje uczniów i nauczycieli w czasie edukacji zdalnej.

Żeby otrzymać link, trzeba napisać na mail: publicrelations@ifispan.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy

Michał Federowicz, Artur Pokropek, Michał Sitek

Program seminarium

  • Michał Federowicz, (IFiS PAN) – Powitanie uczestników
  • Jacek Pyżalski (Uniwersytet Adama Mickiewicza) – Relacje ważne dla edukacji w czasie pandemii
  • Panel dyskusyjny:
  • Małgorzata Wiśniewska (Szkoła Podstawowe w Babicach)
  • Piotr Rycielski (Uniwersytet SWPS)
  • Krzysztof Ostaszewski (Instytut Psychiatrii i Neurologii)
  • Dyskusja – moderator Michał Federowicz

Link do książki.

Następne spotkanie, czwartek 10 czerwca g. 14-16.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey