Trwa realizacja Europejskiego Sondażu Społecznego

Już po raz dziesiąty IFIS PAN realizuje badanie Europejski Sondaż Społeczny (ESS). Zaproszenie do udziału w badaniu wysłaliśmy do ponad pięciu tysięcy wylosowanych osób.

Europejski Sondaż Społeczny jest jednym z największych i najważniejszych europejskich projektów badawczych w dziedzinie nauk społecznych. Posiada status Konsorcjum Europejskiej Infrastruktury Badawczej (ERIC), nadawany przez Komisję Europejską. W Polsce włączony jest do Mapy Infrastruktury Badawczej, obejmującej 70 przedsięwzięć badawczych o strategicznym znaczeniu dla naszego kraju.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN (IFiS PAN) uczestniczy w realizacji badania ESS od jego pierwszej edycji, tzn. od 2002 roku.

Czego dotyczy badanie?

Osoby objęte badaniem ESS odpowiadają na identyczne pytania ankiety w 32 krajach. Pytania te dotyczą zagadnień o kluczowym znaczeniu dla społeczeństw europejskich. Część ankiety to pytania stałe, powtarzane w każdej edycji badania. Dzięki temu możliwe jest porównanie, jak zmieniały się opinie, postawy i zachowania. Pozostałe pytania dotyczą aktualnych tematów. W tej edycji badania pytamy m. in. o wpływ epidemii COVID-19 na życie ludzi, o sposób komunikowania się z bliskimi (w związku z rozwojem technik komunikacyjnych) oraz o postawy wobec demokracji.

Jak realizowane jest badanie?

Ze względu na epidemię COVID-19 obecna edycja badania ESS realizowana jest w Polsce za pomocą ankiet wypełnianych samodzielnie. Do osób wylosowanych do badania wysłaliśmy listowne zaproszenie do udziału wraz z wydrukowaną ankietą. Osoby te mogą wziąć udział w badaniu na dwa sposoby: albo wypełniając załączoną ankietę papierową (którą należy odesłać w załączonej kopercie), albo też wypełniając ankietę internetową.

Wszystkim osobom zaproszonym do udziału w badaniu przesłaliśmy niewielki bon upominkowy. Służy on promocji ESS i jego przyjęcie nie jest związane z uczestnictwem w badaniu.  Natomiast osoby, które wypełnią ankietę, mogą wziąć udział w konkursie dla uczestników badania.

Skąd wylosowano osoby do udziału w badaniu?

Osoby zaproszone do udziału w badaniu (próba badawcza) zostały wylosowane przez Centralny Ośrodek Informatyki z rejestru PESEL.

UWAGA: w badaniu mogą wziąć udział jedynie wylosowane osoby, a więc te, do których wysłaliśmy zaproszenie.

Szczegółowe informacje o badaniu znaleźć można na polskiej stronie ESS: http://ess.ifispan.pl/ oraz stronie głównej projektu: www.europeansocialsurvey.org. Wyniki badania będą udostępnione późną jesienią tego roku.

Zapraszamy do śledzenia dalszych informacji o badaniu. Do osób wylosowanych do udziału w badaniu zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey