Przemiany narracji spiskowych w polskim dyskursie publicznym po 1989 r.

Serdecznie zapraszam na seminarium Zakładu Socjologii  Teoretycznej  i Zespołu Badań nad Zmianą Społeczną i  Tradycją z cyklu  “Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe:  cztery spojrzenia na zmianę społeczną  i ład społeczny”, 

które odbędzie się  on-line w   poniedziałek, 8 czerwca 2020 r., o godz. 15.00

pod linkiem:  https://zoom.us/j/91423003173?pwd=TkN6bmY0cEJSQVlGSHd2MU8wODRmUT09

dr hab. Franciszek Czech (UJ)

wygłosi referat pt.

Przemiany narracji spiskowych w polskim dyskursie publicznym po 1989 roku

Celem wystąpienia jest omówienie głównych trendów przemian narracji spiskowych funkcjonujących w polskim dyskursie publicznym po 1989 roku. Postaram się wykazać, że nie tylko zmieniła się treść narracji, ale też ich cechy i znaczenie. Główna teza wystąpienia sprowadza się do stwierdzenia, że w omawianym okresie doszło do instytucjonalizacja narracji spiskowych w polityce głównego nurtu. Wywód na ten temat poprzedzony zostanie omówieniem kategorii narracji spiskowych i pojęć pokrewnych.

Zapraszam,

Joanna Kurczewska

O prelegencie

Dr hab. Franciszek Czech – politolog i socjolog, pracownik Instytutu Studiów Międzykulturowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę kultury politycznej i narracji spiskowych. Opublikował między innymi monografię Spiskowe narracje i metanarracje (2015) oraz antologię Struktura teorii spiskowych (2014).

Program seminarium:

W czasie seminarium osoby, które nie zabierają głosu, proszone są o wyciszenie mikrofonów (ustawiliśmy automatyczne wyciszenie wszystkich na początku, proszę, by nikt poza prelegentem nie włączał)

  1. Wprowadzenie profesor Joanny Kurczewskiej
  2. wystąpienie dr hab. Franciszka Czecha
  3. Pierwsze komentarze:  prof.dr Michał Bilewicz (UW); prof. dr Marek Czyżewski (UJ); dr Paweł Ścigaj (UJ);
  4. Dyskusja
  5. Odpowiedzi prelegenta

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey