Projekt NCBiR w Szkole Nauk Społecznych (GSSR)

Szkoły letnie, wyjazdy studyjne, wypracowanie interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich oraz stypendia dla doktorantów to główne elementy realizowanego przez GSSR (Szkołę Nauk Społecznych) przy IFiS PAN programu „Humanistyka i nauki społeczne dla społeczeństwa i przedsiębiorczości”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich prowadzonych w działającej w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN Szkole Nauk Społecznych (Graduate School of Social Research – GSSR). Projekt realizowany jest od 01.06.2018 do 31.05.2023 r.

Dzięki projektowi wypracowany jest nowy program studiów, w ramach którego studenci będą mieli możliwość kształtowania indywidualnej ścieżki rozwoju, współpracy z profesorami i zespołami badawczymi IFiS PAN i korzystania z silnie rozwiniętej sieci kontaktów międzynarodowych Instytutu. Nowy program, poza solidnym przygotowaniem filozoficznym lub socjologicznym, jest otwarty na interdyscyplinarne postrzeganie problemów badawczych. Projekt zapewnia dofinansowanie na zagraniczne wyjazdy studyjne oraz udział w 3 szkołach letnich, których program kształtowany jest we współpracy z naukowcami z zagranicy . Doktoranci, którzy wejdą do projektu, będą mieli zapewnione stypendia, które umożliwią im skoncentrowanie się na własnym rozwoju. Ponadto będą korzystać z innych możliwości, jakie zapewnia IFiS, np. uzyskania grantu na własne badania.

Zespół GSSR kładzie szczególny nacisk na stworzenie w ramach projektu możliwości studiów doktoranckich dla osób z niepełnosprawnościami.

Projekt „Humanistyka i nauki społeczne dla społeczeństwa i przedsiębiorczości” realizowany jest ze środków europejskich w ramach PO WER, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.2 Studia doktoranckie. Instytucją pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb (002)

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
classic-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey