Program stypendialny dla studentów i początkujących naukowców z Ukrainy NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na stypendia dla doktorantów z Ukrainy, którzy chcą kontynuować badania w Polsce: 
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-07-26-program-stypendialny-ukrainahttps://www.ncn.gov.pl/konkursy/program-stypendialny-dla-naukowcow-z-ukrainy 
Zachęcamy do zgłaszania się do IFIS PAN. Prosimy socjologów i filozofów, którzy poszukują opiekunów naukowych, o zgłaszanie się na bieżąco na adres international@ifispan.edu.pl (CV, krotki opis projektu) , jednak nie później niż 22 sierpnia.
Preferowany język komunikacji: angielski.  

Національний науковий центр Польщі оголошує конкурс на отримання стипендій для аспірантів з України, які хочуть продовжити наукову діяльність у Польщі:
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-07-26-program-stypendialny-ukrainahttps://www.ncn.gov.pl/konkursy/program-stypendialny-dla-naukowcow-z-ukrainy
Запрошуємо аспірантів з України подавати свої кандидатури в Інститут Соціології і Філософії Польської Академії Наук (IFIS PAN). Аспіранти з соціології і філософії, які шукають наукових керівників в Польщі, можуть звертатися до нас за адресою international@ifispan.edu.pl (CV + короткий опис проекту), однак не пізніше ніж до 22 серпня.
По можливості просимо писати англійською.

The National Science Center has announced a competition for scholarships for PhD students from Ukraine who want to continue their research in Poland:
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-07-26-program-stypendialny-ukraina
We encourage you to apply to the IFIS PAN.
We ask sociologists and philosophers who are looking for research tutors to apply to international@ifispan.edu.pl (CV, short description of the project) on a regular basis, but no later then August 22nd.
Preferred language of communication: English

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey