Profesor Tadeusz Kotarbiński

W dniu 31 marca br. przypada 135 rocznica urodzin wybitnego polskiego filozofa, logika, etyka, twórcy prakseologii profesora Tadeusza Mariana Kotarbińskiego.

Profesor Tadeusz Kotarbiński był czołowym przedstawicielem szkoły lwowsko-warszawskiej. W swych pracach skupiał się głównie na problematyce podstawowych tradycji filozoficznych teorii poznania, logice, etyce, ontologii oraz historii myśli filozoficznej.

Pełnił wiele ważnych funkcji w polskiej nauce, m. in. w latach 1927-1975 był przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, dziekanem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1929-1930), a także pierwszym rektorem Uniwersytetu Łódzkiego (1945-1949). Od 1953 roku był członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, a w latach 1957-1962 pełnił funkcję Prezesa PAN.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego, zaangażowany był w sprawy społeczne, występował przeciwko klerykalizmowi, antysemityzmowi i nacjonalizmowi. W okresie tym, pisał głównie w miesięczniku „Racjonalista”.

W latach okupacji brał czynny udział w tajnym nauczaniu Uniwersytetu Warszawskiego. W 1943 r. z uwagi na prześladowania ze strony okupanta, Prof. Kotarbiński wyjechał z Warszawy pod Lublin. W tym czasie rozpoczął pisanie „Traktatu o dobrej robocie”.

Po zakończeniu II wojny Światowej prof. Kotarbiński przeniósł się do Łodzi, gdzie współorganizował Uniwersytet Łódzki, którego został pierwszym Rektorem, jednocześnie kierował i wykładał na Katedrze filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Profesor Kotarbiński został drugim w historii prezesem Polskiej Akademii Nauk (1957-1962).

Profesor Tadeusz Kotarbiński był również wybitnym dydaktykiem. Wykształcił wielu filozofów m. in. Alfreda Tarskiego, Marię Ossowską, Leszka Kołakowskiego, Andrzeja Grzegorczyka, Wojciecha Gasparskiego.

Od 2015 r. przyznawana jest przez Uniwersytet Łódzki Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych.

Od 1999 r. przyznawany jest Medal PAN im. Tadeusza Kotarbińskiego, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie organizacji i zarządzania.

Do rozwoju i upowszechniania myśli prakseologicznej prof. Kotarbińskiego, przyczynił się jego wybitny uczeń prof. Wojciech W. Gasparski, wieloletni pracownik Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

W 2020 roku prof. Gasparski został laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów za ramowanie na forum międzynarodowym polskich i zagranicznych prakseologów przez redagowanie serii „Praxiology: The International Annual of Practical Philosophy and Methodology” (25 tomów opublikowanych przez amerykańskie wydawnictwa Transaction Publishers oraz Routledge z grupy Taylor & Francis).

W marcu bieżącego roku ukazała się w Wydawnictwie IFiS PAN książka prof. Gasparskiego pt. „Filozofia praktyczności. Traktat  o filozofii Tadeusza Kotarbińskiego”.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey