Proces poznania według modelu rzeczywistości psychicznej Carla G. Junga

zapraszamy do udziału w zdalnym posiedzeniu seminarium „Filozoficznych problemów wiedzy” w dniu 20 maja br., godz. 11:30, w czasie którego referat nt. Proces poznania według modelu rzeczywistości psychicznej Carla G. Junga wygłosi Zenon Waldemar Dudek (lekarz psychiatra, psychoterapeuta).

Konspekt referatu podajemy poniżej, w wersji skróconej, oraz w wersji rozszerzonej.

Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM. Podajemy szczegóły logowania link do spotkania: https://us06web.zoom.us/j/81178015857?pwd=VzU1bVRMcTYySC9INThuU0VhRFpMZz09

Passcode: 852302
Meeting ID: 811 7801 5857

Dostęp do spotkania będzie możliwy za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej i bez instalacji programu Zoom, ale możecie też Państwo zainstalować program Zoom na swoim komputerze korzystając ze strony: https://zoom.us/.

Streszczenie referatu:

Świadomość to złoto zawarte w nieświadomości, rozlokowane jednak
w taki sposób, żeby było ono niewidzialne.

C.G. Jung, Wizje, s.435

(…) nieświadomość zbiorowa jest jedna; moja nieświadomość zbiorowa
nie istnieje. (…) to psychiczny odpowiednik świata materialnego.

C.G. Jung, Wizje, s.442

Referat ma na celu przybliżenie wybranych aspektów Jungowskiego modelu psychologii i metapsychologii. Reprezentuje on odmienne spojrzenie na proces poznania i naukę niż dominujący w ostatnich wiekach materialistyczny empiryzm i analityczny racjonalizm. Model Junga usuwa m.in. dualizm podmiotu i przedmiotu poznania i stawia na nowo „wielkie” pytania filozofii człowieka (pytania o „wielkie narracje”).

Jungowskiego metody diagnozy i sposoby oddziaływania na sferę psychiczną wykraczają poza wąsko rozumianą akademicką psychologię, psychiatrię i filozofię (np. teorie kompleksów, postaw i typów psychicznych, archetypów, Jaźni). Zakres ich zastosowania rozciąga się od psychologii głębi i koncepcji psychodynamicznych (psychoanaliza) przez psychoterapię analityczną, humanistyczną, arteterapię i psychologię osobowości, po interpretacje zjawisk sztuki, kultury i religii. Postjungiści rozwijają archetypowe metody w analizie marzeń sennych, mitów, baśni, literatury, psychopatologicznych symptomów. Idee te mają także zastosowanie w pedagogice, filozofii kultury czy filozofii nauki (nieświadome kompensacje, indywiduacja, akauzalność, synchroniczność, emergencja).

Za podstawowe czynniki procesu poznania według modelu Junga należy uznać wszystkie cztery funkcje psychiczne (myślenie, uczucie, percepcja i intuicja) oraz wpływy nieświadomości zbiorowej. Czynnikami tymi są: psyche, archetypy, proces twórczy, działanie wbrew naturze, wpływ idei archetypowych.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey