Pragmatyka, pragmatyzm, performatyka – 6.12.2018 r.

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu „Pragmatyka, pragmatyzm, performatyka”. Na najbliższym spotkaniu 6 grudnia br. (od godziny 11:30, w sali 154 Pałacu Staszica) będziemy omawiać zagadnienia pragmatyczne i performatywne w koncepcjach estetycznych, w szczególności tezy Arnolda Berleanta przedstawione w książce „Sensibility and Sense. The Aesthetic Transformation of the Human World” (2010); wydanie polskie „Wrażliwość i zmysły. Estetyczna przemiana świata człowieka” (2011, tłum. Sebastian Stankiewicz).

Anna Michalska (Zakład Teorii Poznania i Filozofii Nauki IFiS PAN), Maria Gołębiewska (Zespół Filozofii Kultury IFiS PAN)

Pragmatyka, pragmatyzm, performatyka Ogłoszenie 8 listopada

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey