Praca zawodowa kobiet w PRL. Wokół książki „Kobiety z marmuru”: 15 marca, o godzinie 14, w sali 154

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na kolejne seminarium „Gender i seksualność w polskiej nauce i praktyce społecznej”. 15 marca, o godzinie 14, w sali 154, wykład wygłosi dr Natalia Jarska z Instytutu Historii, PAN. Wykład nosi tytuł:

 Praca zawodowa kobiet w PRL. Wokół książki „Kobiety z marmuru”

ABSTRAKT WYSTĄPIENIA:

Gdyby chcieć podsumować ten temat jednym zdaniem, trzeba by powiedzieć, że w powojennej Polsce (1945-1989) w sferze aktywności zarobkowej i zawodowej kobiet zmieniło się bardzo wiele, ale w sferze wyobrażeń do rewolucji nie doszło. Skoro jednak mam nieco więcej czasu, przedstawię obraz bardziej zniuansowany. Postaram się omówić skomplikowane relacje między projektem emancypacyjnym, realizowaną polityką zatrudnienia, rzeczywistymi zmianami w dziedzinie pracy kobiet, wreszcie – ewolucją dyskursów i wyobrażeń na ten temat. Głównym tematem będzie praca robotnicza, ale część uwag będzie miała charakter bardziej generalny.

Chciałabym przedstawić główne wnioski z badań, które stały się podstawą książki „Kobiety z marmuru. Robotnice w Polsce 1945-1960”, rozwijając niektóre wątki – w szczególności te dotyczące przemian porządku płci. Postaram się też sformułować tezy/hipotezy dotyczące całego okresu PRL.

Zapraszamy!

organizatorki seminarium

dr Marzena Adamiak

dr Magdalena Grabowska

Zespół Badawczy Psychoanalizy i Badań nad Kategorią Gender w Filozofii

 

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey