Poszukujemy osoby na stanowisko koordynatora/ki International Coordination Office (ICO) w GSSR

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk poszukuje osoby na stanowisko koordynatora/ki International Coordination Office (ICO) w GSSR

Zatrudnienie: umowa o pracę w wymiarze ½ etatu, pierwsza umowa na okres próbny – 3 miesiące, a następnie umowa na czas określony.
Okres zatrudnienia 13. 06. 2022 – 31. 12. 2024.

Przewidywany początek zatrudnienia: 13 czerwca 2022

Wysokość wynagrodzenia: 3 200 zł brutto

Treść ogłoszenia

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 3 czerwca 2022 r. do godziny 17.00 w formie elektronicznej na adres: kadry@ifispan.edu.pl z dopiskiem w tytule: Koordynator/ka International Cooperation Office

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. W etapie pierwszym Komisja konkursowa na podstawie złożonych dokumentów dokona wstępnej oceny kandydatek/ów. Najwyżej ocenieni kandydaci/tki zostaną poinformowani do 6 czerwca 2022 r. o terminie rozmowy kwalifikacyjnej stanowiącej drugi etap konkursu.

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w języku angielskim za pośrednictwem programu zoom w dniach 7 – 9. 06. 2022 r.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey