Pomoc dla ukraińskich naukowców

Inicjatywa ScienceForUkraine zbiera wszystkie informacje o możliwościach wsparcia oferowanego studentom i naukowcom z Ukrainy przez instytucje akademickie na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Potrzebują pomocy, by te informacje docierały do możliwych beneficjentów.

Na tej stronie https://scienceforukraine.eu/table.html są informacje o aktualnie dostępnej pomocy.

Jeśli chcą Państwo pomóc i dołączyć się do działań, to prosimy, by:

  • Udostępnić stronę ScienceForUkraine.eu swoim znajomym,
  • Śledzić „ScienceForUkraine” na Twitterze: https://twitter.com/Sci_for_Ukraine i udostępniać treści na swoim profilu,
  • Umieścić banner „ScienceForUkraine” na Państwa prywatnej stronie lub stronie instytucji,
  • Rozesłać ulotkę do osób zainteresowanych, w szczególności Ukrainek i Ukraińców.
  • Wydrukować i kolportować ulotki w miejscach recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy w Państwa miastach. W sprawie szczegółów należy kontaktować się z Magdaleną Wnuk (magdalena.wnuk@ibl.waw.pl). 

Inicjatywę prowadzi Zespół Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey