Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt ogłosił nabór wniosków na pięciomiesięczne pobyty naukowe

Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt ogłosił nabór wniosków na pięciomiesięczne pobyty naukowe od marca do lipca 2023.

Celem Instytutu jest wspieranie rozwoju wiedzy i innowacji oraz promocja postępu naukowego w Polsce. Nasz program umożliwia wymianę naukową i intelektualną oraz buduje międzynarodową i interdyscyplinarną wspólnotę stypendystów-badaczy, którzy zbierają się na okres roku akademickiego, by dyskutować i wymieniać poglądy. Nasi goście, podczas pobytu w Polsce, nie tylko prowadzą własne badania, ale też nawiązują współpracę i uczestniczą w polskim życiu naukowym: wygłaszają wykłady w ośrodkach akademickich, uczestniczą w konferencjach i seminariach organizowanych przez inne instytuty PAN. W ramach swoich projektów organizują seminaria z udziałem polskich i zagranicznych gości.

Co roku oferujemy badaczom z całego świata stypendia w dwóch kategoriach: senior i junior, w ramach których nasi goście mogą realizować swoje projekty naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. O stypendia mogą także aplikować polscy badacze, którzy w ciągu ostatnich trzech lat nie pracowali naukowo w Polsce dłużej niż 6 miesięcy.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 20 stycznia 2023 r., za pośrednictwem formularza online.

Więcej informacji znajduje się na naszej stronie www.piast.pan.pl w zakładce „Apply”.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey