Polska Akademia Nauk (PAN) oraz Akademia Brytyjska (BA) ogłaszają konkurs zgłoszeń do udziału w wydarzeniu naukowym z serii Knowlegde Frontiers Symposia

Polska Akademia Nauk (PAN) oraz Akademia Brytyjska (BA) ogłaszają konkurs zgłoszeń do udziału w wydarzeniu naukowym z serii Knowlegde Frontiers Symposia, które odbędzie się w formule wirtualnej w 12 sesjach, każda trwająca godzinę, w dniach: 23-24 listopada, 30 listopada, 2 grudnia oraz 8-9 grudnia 2021 r

Konkurs skierowany jest do osób zatrudnionych w jednostkach badawczych na terenie Wielkiej Brytanii i Polski, które posiadają stopień naukowy doktora uzyskany przed upływem 7 lat.

Tegoroczne sympozjum, z udziałem około 30 młodych uczonych z obydwu krajów, będzie poświęcone tematyce przekształceń w sferze polityki, gospodarki i technologii, które w wymiarze społecznym będą solidarne i sprawiedliwe. Przekształcenia takie np. w odniesieniu do kwestii klimatycznych są obecnie określane jako „Just Transitions”.

W czasie sympozjum, którego głównym celem jest promowanie długofalowej współpracy między uczestnikami, przewidziana jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie (seed funding) oferowane przez Akademię Brytyjską, pod warunkiem udziału w co najmniej 75% sesji wirtualnych. Uczestnictwo w sympozjum nie stanowi gwarancji uzyskania ww. dofinansowania.

Szczegółowe informacje na temat założeń i problematyki sympozjum, kryteriów selekcji zgłoszeń oraz procedury aplikacyjnej są dostępne na stronie Akademii Brytyjskiej:

https://www.thebritishacademy.ac.uk/documents/2802/Knowledge-Frontiers-Symposia-Polish-British-Academy-2021-Call-For-Applications.pdf .

Termin składania zgłoszeń upływa 21 lipca 2021 r.

Nabór zgłoszeń w systemie grantowym Akademii Brytyjskiej (Grant Management System (GMS), Flexi-Grant®) zostanie zamknięty o godz. 17:00 czasu brytyjskiego.

Kontakt w BA: Emily Zerling, e.zerling@thebritishacademy.ac.uk

Kontakt w PAN: Renata Kuskowska z Biura Współpracy z Zagranicą (tel. 22-182-65-11, e-mail: Renata.Kuskowska@pan.pl ).

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey