Politics and Inequality across Nations and Time: Theoretical and Empirical Approaches: 12-14.12.2018 r.

Zapraszamy na konferencję Politics and Inequality across Nations and Time: Theoretical and Empirical Approaches, która odbędzie się 12-14.12.2018 r.  w IFiS PAN.

Wydarzenie jest częścią projektu Political Voice and Economic Inequality across Nations and Time finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki  (grant nr 2016/23/B/HS6/03916). Projekt ma na celu skonstruowanie miar głosu politycznego (pojęcie to określa reprezentację polityczną obywateli i ich zdolność do wyrażania swoich poglądów) i zbadanie, w jaki sposób ma się on do nierówności ekonomicznej w perspektywie ponadnarodowej i ponadczasowej. Konferencja gromadzi młodych i uznanych przedstawicieli nauk społecznych z USA, Ameryki Łacińskiej i Europy. Prezentacje dotyczyć będą kwestii merytorycznych i metodologicznych.

Konferencję otworzy prof. Andrzej Rychard, dyrektor IFiS PAN, a po nim głos zabiorą prof. Frederick Solt (University of Iowa) i Catherine Bolzendahl (University of California-Irvine).

Konferencja jest bezpłatna. Wstęp wolny.  Kontakt w sprawach rejestracji: Joshua K. Dubrow dubrow.2@osu.edu. Więcej informacji na stronie: politicalinequality.org.

POLINQ Workshop 1 Preliminary Program for December 2018 11 22

Public Relations Info for Politics and Inequality Conference 2018

 

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey