Zaproszenie na seminarium Politeia Platona

platonZapraszamy filologów, historyków, filozofów i wszystkich zainteresowanych kulturą antyczną do wspólnej lektury i dyskusji Państwa Platona.

Czytamy tekst grecki od początku, zdanie po zdaniu, opatrując go komentarzami filologicznymi, historycznymi i filozoficznymi. Być może uważna lektura tekstu, uwzględniająca konteksty kulturowe, historyczne i intelektualne, pozwoli nam zbliżyć się do swoistej Platońskiej myśli, oddzielając przesądy w interpretacji Państwa od treści wątpliwych i wieloznacznych – słowem, podważyć zasadność wielu odpowiedzi na Platońskie pytania, udzielanych poza kontekstem polemicznym i historycznym politycznej refleksji Platona.

Spotykamy się w poniedziałki w Pałacu Staszica (sala 154) w godz. 17–18.30. Pierwsze seminarium odbędzie się 2 marca 2015r.

Kontakt dla zainteresowanych: dzygmunt@ifispan.waw.pl

Współprowadzący:
Prof. dr hab. Mikołaj Szymański
Dr Lech Trzcionkowski
Dr hab. Dorota Zygmuntowicz

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey