Politea Platona

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych kulturą antyczną i historią myśli politycznej do wspólnej lektury i dyskusji Politei Platona.

Kontynuując ubiegłoroczną lekturę, zaczynamy od księgi III, 415d.

Czytamy tekst grecki zdanie po zdaniu, podejmując zagadnienia filologiczne, historyczne i filozoficzne.

Być może uważna lektura tekstu pozwoli nam zbliżyć się do swoistej Platońskiej myśli i odróżnić przesądy w interpretacji Politei od treści wątpliwych i wieloznacznych – a więc przyjrzeć się bliżej wielu zastanym odpowiedziom na Platońskie pytania, udzielonym poza kontekstem polemicznym i historycznym politycznej refleksji Platona.

Spotykamy się we wtorki w Pałacu Staszica  (Nowy Świat 72, sala 161) w godz. 16.30–18.

Zaczynamy 4 października 2022 r.

Współprowadząca: Dorota Zygmuntowicz (prof. IFiS PAN)
Kontakt: dzygmunt@ifispan.edu.pl

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey