Poeta, medyk, dyplomata na dworze Radziwiłłów. Edycja krytyczna korespondencji Daniela Naborowskiego


Kierownik: dr Alicja Bielak
Planowany okres realizacji: 2022-2027
Umowa Nr: 0252/NPRH9/H11/88/2021
Kwota projektu: 647 050,00 zł
Dofinansowanie: 100%
Środki z budżetu państwa
Jednostka realizująca: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Nadrzędnym celem projektu jest odnalezienie korespondencji Daniela Naborowskiego (1573–1640) oraz jej krytyczne opracowanie. Systematyczne zbadanie i odnalezienie nowych źródeł archiwalnych (rękopisów i starodruków) w różnych lokalizacjach ma na celu uzupełnienie biografii Naborowskiego, a także publikację dotąd niewydanych dokumentów osobistych stanowiących przykład prozy artystycznej, wyróżniającej się na tle piśmiennictwa ówczesnej Rzeczpospolitej. Edycja przybierze dwie formy: 1) tradycyjnej edycji drukowanej oraz 2) opublikowanej online w standardzie krytycznych edycji cyfrowych TEI.

Jako punkt wyjścia projektu zaplanowano przeprowadzenie pierwszego tak rozległego szeregu kwerend archiwalnych poświęconych poecie, mających na celu uzupełnienia wiedzy o informacje na temat jego życia i twórczości między innymi w oparciu o opracowaną listę utworów i materiałów zaginionych, a wzmiankowanych w zachowanych listach. Skupienie się na korespondencji Naborowskiego ma swoje uzasadnienie tak w specyfice działalności samego poety, którego spuścizna domaga się opracowania, jak i stanowić będzie impuls do dalszych badań dla całego otoczenia Radziwiłłowskiego. Wypracowany w ramach projektu model działań będzie mógł zostać w przyszłości rozszerzony na inne postaci aktywnych epistolografów związanych z tym kręgiem.

Tradycyjna edycja krytyczna ukaże Naborowskiego – do tej pory rozpoznanego przede wszystkim jako poetę – jako zdolnego prozaika, żywo reagującego na europejskie tradycje literackie, a także jako bystrego obserwatora sceny politycznej i naukowej ówczesnej Europy.
Z kolei edycja cyfrowa w TEI zagwarantuje międzynarodową rozpoznawalność pisarza jako ważnego członka res publica literaria (utrzymywał kontakty m.in. z Galileuszem i Isaakiem Casaubonem). Wytworzone przy jej pomocy metadane korespondencji staną się bowiem częścią międzynarodowej bazy EMLO (Early Modern Letters Online przy University of Oxford) gromadzącej sieć powiązań epistolograficznych wczesnowożytnej Europy.

Dodatkowo dzięki zdefiniowaniu w bazie danych projektu odpowiedniego API możliwe będzie także uzyskanie wizualizacji zgromadzonych danych: grafów obrazujących sieć powiązań między Naborowskim (a innymi osobami) i rzutowanego na interaktywną mapę itinerariusza Radziwiłłowskiego agenta. Taka wizualizacja pozwoli na ukazanie jego roli w sieci międzynarodowych kontaktów, które rozwijał jako dyplomata, medyk i poeta.

Zespół:
mgr Jan Błoński (European University Institute we Florencji)
dr Wojciech Kordyzon (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Krzysztof Mrowcewicz, prof. IBL (Polska Akademia Nauk)
mgr Tomasz Płóciennik (Uniwersytet Warszawski)

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey