Podsumowanie wyników oceny parametrycznej przeprowadzonej w roku 2017

W wyniku oceny parametrycznej, przeprowadzonej w roku 2017 przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (obejmuje ona lata 2013-16), Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Instytutowi  Filozofii i Socjologii PAN kategorię naukową A+ (poziom wiodący).

Poniżej przedstawione jest podsumowanie wyników tej oceny.

Ocena kryterium I
Osiągnięcia naukowe i twórcze
Ocena kryterium II
Potencjał naukowy
Ocena kryterium III
Materialne efekty działalności naukowej
Ocena kryterium IV
Pozostałe efekty działalności naukowej
55,05 408,74 2,72 91,55

Jednostka referencyjna dla kategorii A

  kryterium I kryterium II kryterium III kryterium IV ostateczna ocena
wartość 50,72 186,42 0,15 70,00  
wynik porównania 0,00 15,00 5,00 15,00 35,00

Źródło: Wyniki kompleksowej oceny jednostek naukowych przygotowane przez Ośrodek Przetwarzania Informacji — Państwowy Instytut Badawczy w ramach projektu POL-on

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey