Podmiot wirtualny

Szanowni Państwo,

kontynuujemy spotkania w ramach seminarium Modele i aspekty podmiotowości, dotyczące współczesnych redefinicji antropologii. Na seminarium omawiamy poszczególne kwestie w odwołaniu do aktualnego stanu badań i wybranych publikacji.

Na najbliższym seminarium 17 czerwca br. (11:30-13:30, online – Zoom)
prof. dr hab. Michał Ostrowicki – Sidey Myoo (Instytut Filozofii UJ, ASP w Krakowie) przedstawi referat Podmiot wirtualny.

Po link do Zooma należy napisać na mail: publicrelations@ifispan.edu.pl

Konspekt referatu dołączamy poniżej i serdecznie zapraszamy do udziału.

Serdecznie pozdrawiamy –
Anna Michalska (Zakład Teorii Poznania i Filozofii Nauki IFiS PAN)
anna.michalska@ifispan.edu.pl
Maria Gołębiewska (Zespół Filozofii Kultury IFiS PAN)
maria.golebiewska@ifispan.edu.pl

***

Sidey Myoo – prof. dr hab. Michał Ostrowicki

Instytut Filozofii UJ, ASP w Krakowie
https://filozofia.uj.edu.pl/michal-ostrowicki.sidey-myoo
www.sideymyoo.art.pl
www.academia-electronica.net

Podmiot wirtualny
Podczas seminarium zaprezentuję poglądy kilku teoretyków badających tożsamość sieciową, szczególnie pod postacią awatara. Prezentacja będzie przeprowadzona w Academia Electronica w AltspaceVR (obraz z Oculusa z AltspaceVR zostanie udostępniony w komunikatorze Zoom, a sama prezentacja w postaci slajdów będzie pokazana na ekranie w Academia Electronica, w AltspaceVR, i będzie ona widoczna przez udostępnienie obrazu z Oculusa).

Głównym tematem wystąpienia będzie subwersja podmiotu istniejącego w rzeczywistości wirtualnej, jej/jego doświadczeń, ograniczeń i nowych możliwości, jakie wiążą się, na przykład, z cielesnością. Rozważania będą także dotyczyć nawiązywania zdalnych relacji, nierzadko bez konieczności spotkania w przestrzeni fizycznej. Z szerszej perspektywy omówiona zostanie kwestia przenoszenia różnorodnej aktywności ze świata fizycznego do rzeczywistości wirtualnej.

Sidey Myoo – od 2007 pseudonim naukowy prof. dr hab. Michała Ostrowickiego, filozofa i teoretyka sztuki. Sidey Myoo pracuje w Pracowni Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Zakładzie Teorii Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Przedmiotem jego zainteresowań jest estetyka, traktowana jako teoria sztuki, głównie w odniesieniu do sztuki współczesnej, w tym sztuki nowych mediów. Od 2003 zajmuje się również filozofią sieci. W 2006 posłużył się pojęciem „wirtualne realis” (później „elektroniczne realis”), które stało się punktem wyjścia koncepcji ontoelektroniki, czyli ontologii nakierowanej na analizę rzeczywistości elektronicznej, potraktowanej jako sfera bytu.

Jest autorem książek: Dzieło sztuki jako system, Wirtualne realis: Estetyka w epoce elektroniki, Ontoelektronika oraz prac redagowanych, a także szeregu artykułów. Jest współredaktorem multimedialnego czasopisma Medialica. Studia Multimedialne z Humanistyki oraz czasopisma Kultura i Historia.

W 2007 roku powołał Academia Electronica – wirtualną część Uniwersytetu Jagiellońskiego, działającą w elektronicznym świecie Second Life, gdzie prowadzone są oficjalne kursy akademickie.

Proponowane lektury:

 • Sidey Myoo / Michał Ostrowicki, Ontoelektronika, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. http://www.sideymyoo.art.pl/wp-content/uploads/2018/12/Sidey-Myoo_Ontoelektronika.pdf
 • J. Buechner, Fictional Entities and Augmented Reality: A Metaphysical Impossibility Result, [w:] Journal of Evolution and Technology, 2011, vol. 22, issue 1.
 • A. Chalmers, E. Zányi, Real Virtuality: emerging technology for virtually recreating reality, [w:] Becta – leading next generation learning, November 2009.
 • S. Cubitt, P. Thomas, The New Materialism in Media, [w:] V. Catricalà (ed.), Media Art. Towards a New Definition of Arts in the Age of Technology, Rome: Fondazione Mondo Digitale, 2015.
 • J. Drucker, SpecLab: Digital Aesthetics and Projects in Speculative Computing, Chicago: University of Chicago Press, 2009.
 • J. Ford Morie, J. Williams, A. Dozois, D.-P. Luigi, The Fidelity of “Feel”: Emotional Affordance in Virtual Environments, Los Angeles: University of Southern California, 2005.
 • S. M. LaValle, Virtual Reality, Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
 • S. Mann, T. Furness, Y. Yuan, J. Iorio, Z. Wang, All Reality: Virtual, Augmented, Mixed (X), Mediated (X,Y), and Multimediated Reality, Ithaca: Cornell University, 2018.
 • S. Myoo, Media pomiędzy estetyką a sztuką, [w:] A. Łukaszewicz Alcaraz, Ł. Musielak, K. Kukiełko-Rogozińska, J. Szczepanik (red.), Media, nowe media czy post-media sztuki?, Szczecin: Akademia Sztuki – Wydawnictwo Naukowe Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów, 2019.
 • S. Myoo, Futurologia: gdyż przyszłość jest ciekawsza niż teraźniejszość, [w:] A. Hoszman (red.), Przyszłość mobilności i logistyki jako przedmiot badań społecznych, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2020.
 • S. Turkle, Life on the Screen: Identity in the Age of Internet, New York: Touchstone, Simon & Schuster, 1997.
Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey