Płynna inwigilacja – dziesięć lat później

Zapraszamy na seminarium z serii “Inspiracje baumanowskie”, które będzie miało miejsce 15 grudnia w godzinach 14:30-16:00 w sali 268 lub online (po link do Zooma należy pisać na publicrelations@ifispan.edu.pl). Jego tytuł to: “Płynna inwigilacja – dziesięć lat później”. W spotkaniu wezmą udział dr Anna Turner z IFiS PAN i dr Kamil Filipek z UMCS.

Zjawisko masowej inwigilacji jest współcześnie jednym z ważniejszych zagadnień podejmowanych w debacie publicznej i w badaniach społecznych, ponieważ dotyczy zarówno szeroko nagłaśnianych przez media przypadków inwigilowania osób publicznych, jak i codziennego monitorowania, przewidywania i wpływania na zachowania użytkowników internetu przez coraz potężniejsze korporacje. Pozyskiwane w ten sposób dane są wykorzystywane do zdobywania bądź petryfikowania władzy, rozumianej czy to w kategoriach politycznych, czy też ekonomicznych. Godzi się przy tym podkreślić, że powszechność inwigilacji jest w dużej mierze powiązana ze – świadomymi bądź nieświadomymi – decyzjami jednostek, udostępniających informacje o swoim życiu w mediach społecznościowych bądź też za pośrednictwem technologii opartej o algorytmy sztucznej inteligencji.

Wszystkie te zjawiska będą przedmiotem rozważań podczas seminarium, na które Państwa serdecznie zapraszamy. Prezentowane w jego ramach referaty, a następnie oparta o nie dyskusja, będą się odwoływać między innymi do koncepcji zamieszczonych w wydanej w grudniu 2012 roku – dokładnie dziesięć lat temu – książki Zygmunta Baumana i Davida Lyona pt. Płynna inwigilacja. Zastanowimy się nad aktualnością zawartych w niej analiz, a także nad tym, jak zmieniał się charakter i społeczny odbiór inwigilacji przez ostatnią dekadę. W tym celu powołamy się na prace współczesnych badaczy i badaczek inwigilacji: Shoshany Zuboff, Glenna Greenwalda i Davida Beera. Zastanowimy się wspólnie nad przyszłością i konsekwencjami monitorowania ludzkich aktywności,  w tym kontekście porozmawiamy zatem o „płynnej inwigilacji” – dziesięć lat później.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey