Phenomenology of Solidarity. Community, Practice and Politics: 19-21.4.2018

W imieniu Organizatorów  zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. “Phenomenology of Solidarity: Community, Practice and Politics“, która odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia br. w Gdańsku.
Konferencja, która jest współorganizowana przez Uniwersytet Gdański, Europejskie Centrum Solidarności, Polską Akademię Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz przez Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne będzie okazją do spotkania 62 uczestników z 19 krajów z całego świata. Konferencja ta jest 16-tym dorocznym spotkaniem Nordic Society for Phenomenology, międzynarodowego towarzystwa naukowego, zrzeszającego naukowców z całego świata. W ramach konferencji zaplanowano 4 referaty plenarne, sesję książkową nt. pracy Dana Zahavi pt. “Husserl’s Legacy: Phenomenology, Metaphysics, and Transcendental Philosophy” (Oxford: Oxford University Press 2018) oraz 18 paralelnych sekcji tematycznych.

Program konferencji

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey