Personalizm jako kierunek filozoficzny i społeczny. Podstawowe zagadnienia i problemy

Na najbliższym spotkaniu, 17 kwietnia br., o godz. 1130, w sali 154 w Pałacu Staszica, referat pt. Personalizm jako kierunek filozoficzny i społeczny. Podstawowe zagadnienia i problemy wygłosi Pan Dr Tomasz Bartel (Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego, Warszawa).

W czasie następnego spotkania, 15 maja 2015 r., Pan Dr Mateusz Marek Radzki (APS, Warszawa) przedstawi referat nt. Filozoficzne motywacje a matematyczne kryteria ustalania podstawowych własności logik wielowartościowych.

Prowadzący seminarium:

Prof. dr hab. Alina Motycka
Prof. dr hab. Seweryn Blandzi
Prof. nzw. dr hab. Zbigniew Król
Dr Tomasz Bartel (APS, Warszawa)

Personalizm jako kierunek filozoficzny i społeczny. Podstawowe zagadnienia i problemy

Autor w swoich rozważaniach nad współcześnie funkcjonującymi koncepcjami człowieka i osoby ludzkiej, koncentruje się najpierw na odpowiedzi na pytanie: o aktualność i coraz wyraźniejszą potrzebę filozoficznego zastanawiania się nad istotą człowieka, nad specyfiką człowieka jako osoby. Ważność tej problematyki identyfikuje następnie na dwóch płaszczyznach wzajemnie się przenikających: Z jednej strony stwierdza istnienie zależności naszych działań od koncepcji człowieka, z drugiej zaś, przedstawia najważniejsze zagadnienia problematyki człowieka i osoby ludzkiej znajdujące się publikacjach filozoficznych w Polsce.

1. Źródła problematyki osoby ludzkiej: historyczne i współczesne.
2. Zagadnienie integralności osoby ludzkiej na przykładzie dziedzin filozoficznych:
3. metafizyki, teorii poznania, etyki i estetyki.
4. Osoba jako kategoria metodologiczna.
5. Czy można mówić o systemie personalistycznym?
6. Osoba ludzka jako byt społeczny; wspólnoty naturalne: rodzina i naród
7. Co to jest „norma personalistyczna” w działaniach społecznych.
8. Podsumowanie. Aktualne zagadnienia i problemy badawcze.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey