Pamięć, tożsamość, Zagłada: nowe badania i problemy metodologiczne/ Memory, identity, Holocaust: new research and methodological challenges: 20-21.09.2018

20-21 września odbędzie się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN międzynarodowa konferencja pt. Pamięć, tożsamość, Zagłada: nowe badania i problemy metodologiczne/ Memory, identity, Holocaust: new research and methodological challenges.

Tematem konferencji są wzajemne związki między badaniem tożsamości i pamięci zbiorowej, Zagłady Żydów oraz wykorzystywaną w tym celu metodologią jakościową, ze szczególnym uwzględnieniem wywiadu biograficznego i pogłębionego.

Trzy bloki tematyczne konferencji nawiązują do dorobku badawczego prof. Małgorzaty Melchior, pracownika naukowego Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz wieloletniego współpracownika Centrum Badań nad Zagładą przy IFiS PAN, promotorski prac magisterskich i doktorskich, mentorki młodych badaczy, autorki prac, które od lat inspirują badaczy zajmujących się socjologią tożsamości, historiografią Zagłady oraz badaniami pamięci przy zastosowaniu wywiadu biograficznego.

Organizatorzy konferencji: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Centrum Badań nad Zagładą IFiS PAN.

Konferencja odbywać będzie się w języku polskim i angielskim (bez tłumaczenia symultanicznego).

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w Sali konferencyjnej prosimy o mailowe potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do 17 września: awylegala@ifispan.waw.pl, l.mikolajewski@uw.edu.pl.

Program konferencji_zaproszenie_PL

Conference program_invitation_ENG-1

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey