Oświadczenie Rady Naukowej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w sprawie uchodźców

Rada Naukowa Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z narastającym niepokojem obserwuje tragedię migrantów i migrantek, którzy poszukują schronienia na terytorium naszego kraju. Fakt, że jest to prowokacja bezwzględnego dyktatora, nie zmniejsza cierpienia jej ofiar.

Wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej wraz z towarzyszącym im dyskursem politycznym na naszych oczach przeradzają się w zatrważające laboratorium, w którym zachodzą procesy degradacji moralnej opisywane w reprezentowanych przez nas dziedzinach nauki. Postawy humanitarne wobec osób w pilnej potrzebie kontrowane są przekazem instytucji państwowych, w którym za całkowicie uzasadnione uznaje się przetrzymywanie ludzi w warunkach doprowadzających do wyniszczenia oraz tropienie tych, którzy usiłują się z tej sytuacji wydostać. Przekaz taki znieczula na nieszczęście osób etykietowanych jako „obce”, które dziś walczą o przeżycie, oraz tworzy grunt pod eskalację nienawiści na tle etnicznym i religijnym.

Wszystkich uczestników i uczestniczki życia społecznego pragniemy uwrażliwić na zło, jakie się wiąże z lekceważeniem wartości humanitarnych. Od instytucji państwowych oczekujemy natychmiastowej zmiany przekazu oraz podjęcia działań szanujących ludzką godność i zmierzających do jak najszybszego zażegnania obecnego kryzysu.

Warszawa, 6 października 2021 roku

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey