Odszedł prof. dr hab. Zbigniew Ogonowski

Z głębokim żalem żegnamy

prof. dr. hab. Zbigniewa Ogonowskiego

wybitnego uczonego, znakomitego znawcę historii filozofii nowożytnej oraz dziejów socynianizmu, wieloletniego redaktora naczelnego Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, związanego przez całe życie zawodowe z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN.

Skromny, prawy, oddany ludziom i postępowym ideom człowiek, dla którego praca naukowa stanowiła źródło najwyższej wartości.

Córce i Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia.

Dyrekcja, Rada Naukowa

i Pracownicy Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

 

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey