Odszedł prof. dr hab. Władysław Seńko

Z głębokim żalem żegnamy

prof. dr. hab. Władysława Seńkę

znakomitego uczonego, cenionego znawcę myśli i kultury średniowiecznej, założyciela i Redaktora Naczelnego czasopisma Mediaevalia Philosophica Polonorum, wieloletniego pracownika Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia.

Pogrzeb Pana Profesora odbędzie się 19 września 2017 r. o godz. 13.00

na Powązkach, w Kościele Karola Boromeusza

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey