Odszedł Piotr Pawłowski, doktorant Szkoły Nauk Społecznych (GSSR) IFiS PAN

nekrolog

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey