Odpowiedź autorów na „Stanowisko wobec Raportu ‘Analiza aktywności publikacyjnej i grantowej PAN’”

Uwagi  do  Stanowiska  wobec  Raportu  „Analiza  dorobku  publikacyjnego i grantowego PAN” autorstwa dr Katarzyny Stec, we współpracy z prof. dr. hab. Jerzym Duszyńskim – tutaj.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey