Odeszła prof. Hanna Buczyńska-Garewicz

Z żalem zawiadamiamy, że pod koniec grudnia 2019 r. zmarła w Stanach Zjednoczonych prof. Hanna Buczyńska-Garewicz, wybitna uczona, znawczyni tradycji amerykańskiego pragmatyzmu oraz filozoficznych podstaw semiotyki.

Do roku 1970 była związana z Wydziałem Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego; w latach 1970-84 była pracownikiem Zakładu Teorii Poznania w IFiS PAN. Od roku 1984 przebywała i pracowała w Stanach Zjednoczonych Ameryki, była profesorem Holy Cross College w Worcester.

Była związana z opozycją demokratyczną ostatnich dekad Polski Ludowej, z jej dydaktycznymi i wydawniczymi przedsięwzięciami (brała w nich udział razem z mężem, Janem Garewiczem).

Cześć jej pamięci.

Dyrekcja, Rada Naukowa, Koleżanki i Koledzy z IFiS PAN

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey